Urenbonnen

Geen urenbonnen meer?
Download "hier" een urenbon.

Invullen urenbonnen
Om er voor te kunnen zorgen dat je je loon op tijd ontvangt, werken wij met urenbonnen. Deze dien je zo volledig mogelijk in te vullen. Urenbonnen dienen altijd ondertekend te worden door jezelf en de verantwoordelijke persoon binnen het inlenende bedrijf.

Inlevering urenbonnen
De (getekende) urenbonnen dienen uiterlijk maandagmiddag om 17.00 uur na de gewerkte week bij ons binnen te zijn. Urenbonnen die later worden ontvangen worden ook pas later in behandeling genomen. Onvolledig ingevulde urenbonnen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Witte kopie: Hammer
Gele kopie: Hammer
Roze kopie: opdrachtgever
Groene kopie: werknemer