Veelgestelde vragen

Hoe gaat het verder nadat ik me heb ingeschreven?
Bij Hammer vinden we het belangrijk met wie we te maken hebben. Daarom nodigen we je doorgaans uit voor een gesprek, bij ons op kantoor. Na de inschrijving gaan we op zoek naar een baan die bij je past.  Vanwege de nauwe contacten met onze opdrachtgevers kunnen we  specifiek voor jou op zoek gaan naar een baan.

Wat moet ik meenemen voor een inschrijving?
Een recente CV, geldige legitimatie (paspoort of identiteitskaart, verblijfsdocument), bankpas en eventuele diploma's/certificaten.

Welke banen vind ik bij Hammer?
Hammer is gespecialiseerd in de bouw en aanverwante sectoren.  Of je nu werk zoekt in de bouw, of op een werkplaats, bij Hammer vraag je zelden vergeefs. Projecten waar medewerkers van Hammer worden ingezet beperken zich niet tot de regio. Hammer ontvangt regelmatig aanvragen uit het midden/westen van het land.

Wanneer ik de uitzendbaan aanneem, is het bedrijf waar ik ga werken dan mijn werkgever?
Nee. Hammer is jouw werkgever. Wij verzorgen de correcte uitbetaling van je loon en regelen alle bijkomende zaken. Na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid om in dienst te treden bij de inlenende partij, onder bepaalde voorwaarden. Dit gebeurt in nauw overleg met Hammer, het bedrijf en vanzelfsprekend met jou.

Hoe geef ik de gewerkte uren door?
Je vult de urenbon in met de gewerkte uren en laat deze bij de verantwoordelijke ondertekenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de urenbon. De urenbon moet uiterlijk maandagmiddag om 12:00 uur bij ons binnen zijn om je salaris tijdig te kunnen overmaken. Wij dienen altijd het witte en het gele exemplaar te ontvangen. Het roze papier is voor het bedrijf waar je werkzaam voor bent en het groene exemplaar is voor je eigen administratie.

Wanneer krijg ik een loonstrook?
Je kunt je loonstrook via de mail ontvangen. Wil je hem liever per post ontvangen? Dat kan ook. Geef dit bij ons aan.

Hoe zien mijn secundaire arbeidsvoorwaarden er uit?
Vakantiedagen
Wanneer je het hele jaar fulltime voor Hammer werkt, bouw je een reservering op waarmee je 25 dagen doorbetaald op vakantie kunt gaan. Als je vakantiedagen op wilt nemen, moet je ons van tevoren om toestemming vragen.

Vakantiegeld
Naast het loon dat je tijdens je vakantie doorbetaald krijgt, heb je recht op vakantiegeld. Dit bedraagt 8% van je feitelijk loon dat je verdient. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor ons hebt gewerkt. Ook de vakantie- en feestdagen tellen mee. Je krijgt het opgebouwde vakantiegeld automatisch in juni uitbetaald. Neem je op een ander tijdstip tenminste 5 vakantiedagen op, dan kun je tegelijkertijd je vakantiegeld aanvragen.

Feestdagen
Als je vrij hebt op een doordeweekse algemeen erkende feestdag, word je toch doorbetaald.

Kort verzuim en buitengewoon verlof
Met kort verzuim en buitengewoon verlof wordt een korte tijd bedoeld waarin je niet kunt werken. De dagen die je voor kort verzuim of buitengewoon verlof opneemt, gaan niet van je opgebouwde vakantiedagen af. De redenen voor kort verzuim of buitengewoon verlof kunnen van persoonlijke aard zijn. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of een bijzondere familieomstandigheid. Als het mogelijk is, ben je verplicht ons minimaal één dag van tevoren van het verzuim of verlof op de hoogte te stellen. Als je verzuim of verlof op wilt nemen om andere redenen, of je wilt een langere periode opnemen dan in de CAO geregeld is, dan heb je onze toestemming nodig.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Ziek melden
Als je ziek bent meld je je persoonlijk, op de eerste ziektedag,(voor werktijd) telefonisch ziek bij: 

1. Het bedrijf waar je op dat moment werkzaam bent 
2. Hammer T&D

Bij de ziekmelding vermeld je (voor zover mogelijk):

a. de oorzaak van het verzuim
b. de vermoedelijke duur van het verzuim
c. het (verpleeg-) adres en het telefoonnummer daarvan

Beter melden
Als je weer beter bent meld je dit bij het bedrijf waar je werkzaam bent en bij ons.